English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 02126853822، 02126853825
نمابر: 02126853818
آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان تجریش، جنب خیابان طوس، مجتمع اداری فردوس، پلاک 3047 طبقه 2 واحد 9
پست الکترونیکی: info@iats.ir
کد پستی: 1415795544
آمار بازدید
اساسنامه انجمن

بسمه تعالی

 

اساسنامه انجمن علمی حمل و نقل هوایی

 

فصل اول- کلیات و اهداف

ماده1:به منظور گسترش، پیشبرد، ارتقای علمی حمل و نقل هوایی کشور، توسعه کیفی منابع انسانی متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در کلیه زمینه­های مربوط به حمل و نقل هوایی، انجمن علمی حمل و نقل هوایی که در این اساسنامه از این پس انجمن نامیده می­شود، تشکیل می­گردد.

ماده 2: انجمن، مؤسسه­ای غیرانتفاعی است که به منظور اهداف مندرج در ماده یک در کلیۀ زمینه­های علمی، اقتصادی، آموزشی، پژوهشی، فنی، عملیاتی و مدیریتی مربوط به کلیه مؤسسات صنعت حمل و نقل هوایی فعالیت می­کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است. رئیس هیئت مدیره انجمن، نماینده قانونی انجمن می­باشد.

ماده3:مرکز انجمن در شهر تهران می­باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می­تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره:هیئت مدیره می­تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4:انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می­شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم وظایف و فعالیت­ها

ماده 5: به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطوح ملی و بین­المللی با پژوهشگران و متخصصانی که در زمینه حمل و نقل هوایی صاحب نظر محسوب می­شوند.

2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح­ها و برنامه­های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن اعم از داخلی، منطقه­ای و بین­المللی.

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان، استادان و مدیران ممتاز.

4-5- ارائه خدمات اموزشی، پژوهشی و فنی.

5-5- برگزاری و مشارکت در گردهمائی­های علمی در سطوح ملی، منطقه­ای و بین­المللی.

6-5- تألیف، ترجمه و انتشار کتب و نشریات علمی.

 

فصل سوم انواع و شرایط عضویت

ماده 6: عضویت

 

1-6- عضویت پیوسته

  مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته هوانوردی، هوافضا، مدیریت هوانوردی، خلبانی، مهندسی مکانیک، راه و ترابری، برنامه­ریزی حمل و نقل و سایر رشته­های مرتبط (به تشخیص هیئت مدیره) می­باشند، می­توانند به عضویت پیوسته درآیند.

2-6- عضویت وابسته:

اشخاصی كه دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته­های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد به بالا که در رشته هوانوردی، هوافضا، مدیریت هوانوردی، خلبانی، مهندسی مکانیک و راه­و­ترابری و برنامه­ریزی حمل و نقل و سایر رشته­های مرتبط (به تشخیص هیئت مدیره) به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه­های حمل و نقل هوایی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک­های مؤثر و ارزنده­ای نموده باشند.

5-6- عضویت حقوقی:

اشخاص حقوقیکه در زمینه­های مرتبط فعالیت دارند می­توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 1:اشخاص حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می­شوند.

 

ماده 7:  هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ­گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی­کند.

تبصره 2:اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8:عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می­یابد:

 

1-8- استعفای کتبی

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره:تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

 

فصل چهارم ارکان انجمن 

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

 

الف: مجمع عمومی                      ب: هیئت مدیره                        ج: بازرس

 

الف: مجمع عمومی:

 

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق­العاده تشکیل می­شود.

 

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می­شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می­یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومی فوق­العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می­شود.

3-10- در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می­شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می­تواند به صورت مکاتبه­ای بر اساس آیین نامه­ای که توسط هیئت مدیره تدوین می­شود انجام شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره2: یک سوم اعضای پیوسته می­توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3:در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضا نامه ذکر شده است.

تبصره 4:شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده11: وظایف مجامع عمومی

مجمع عمومی عادی:

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت بیش از یک بازرس اصلی).
 • تصویب خط مشی انجمن.
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان).
 • تعیین میزان حق عضویت.
 • عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان).
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه­های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

 

مجمع عمومی فوق­العاده:

 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
 • تصویب انحلال انجمن.

تبصره 1:جلسات مجامع عمومی عادی و فوق­العاده با حضور نماینده تام­الاختیار کمیسیون انجمن­های علمی ایران رسمیت می­یابد.

تبصره2: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه­ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می­شوند.

تبصره3:اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می­شوند.

تبصره4:اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا   کرده­اند.

 

ب- هیئت مدیره

ماده 12: هیئت مدیرۀ انجمن مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی­البدل است. که هر سه سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می­شوند.

1-12- هیچ یک از اعضاء نمی­توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

2-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

3-12- هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می­نماید.

4-12- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه­دار همراه با مهر انجمن و نامه­های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است.

5-12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوت نامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می­یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می­شود.

8-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

9-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی­البدل برای مدت باقی ماندۀ دورۀ عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

10-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

 

ماده 13 : هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می­باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه مجمع عمومی.

2-13- تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

3-13- هیئت مدیره می­تواند هر اقدام و معامله­ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهن و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می­دهد.

4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می­باشد.

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه­های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

8-13- اجرای طرح­ها و برنامه­های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

9-13- جلب هدایا و کمک­های مالی.

10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی.

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

12-13- ارسال گزارش­های لازم به کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای تصویب به کمیسیون انجمن­های علمی ارسال نماید.

تبصره1:هیئت مدیره می­تواند در چارچوب قراردادهای خاص به مسؤلیت خود یک نفر را به عنوان مدیر اجرایی انجمن و افرادی را برای امور پشتیبانی تعیین نماید. نامبردگان بابت انجام وظائف محوله حق­الزحمه دریافت می­نمایند.

تبصره2:هیئت مدیره پیشین تا تأیید هیئت مدیره از سوی کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ج- بازرس (بازرسان)

ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی­البدل برای مدت سه سال انتخاب می­نماید.

تبصره:انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 15:وظایف بازرس (بازرسان) به شرح زیر است:

1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره:کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

 

فصل پنجم گروههاي علمي انجمن

     ماده 16: انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل  دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي‌پردازند.

 1. گروههاي تخصصي
 2. كميته آموزش و پژوهش
 3. كميته انتشارات
 4. كميته آمار و اطلاعات
 5. كميته پذيرش و روابط عمومي
 6. كميته گردهمايي‌هاي علمي

1-16- انجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته‌هاي ديگري كه بر حسب نياز احساس مي‌شود، نيز مي‌باشد.

 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

     ماده 17: منابع مالي انجمن عبارتند از:

            1-17- حق عضويت‌ اعضا

            2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمي

            3-17- دريافت هدايا و كمكها

            4-17- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهدشد.

ماده 18:درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود.

ماده 19:كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.

ماده 20:هيچيك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ‌گونه سودي اعم از سود سهام يا  سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.

ماده 21:كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22:هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

ماده 23:انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به  نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده 24:درصورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها كليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده 25:اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل، 25 ماده و 17 تبصره در جلسه مورخ 19/5/1390 مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.