انجمن علمی حمل و نقل هوایی http://iats.ir News Rss File دومين نشست داخلي اعضاي انجمن برگزار گرديد. http://iats.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=41 http://iats.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=41 در بيست و پنجم آذر ماه سال جاري مقارن با هفته پژوهش و روز حمل ونقل دومين نشست داخلي اعضا با حضور اكثر اعضاي انجمن در مركز مطالعات و بهره وري منابع انساني برگزار گرديد. 1394/10/09 - 15:2 نشست داخلی اعضای انجمن برگزار شد. http://iats.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 http://iats.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 نشست داخلی اعضای انجمن با موضوع آسیب شناسی صنعت حمل و نقل هوایی مورخ بیست و چهارم خرداد در ساختمتن شورای انجمن های علمی برگزار گردید. 1394/04/01 - 16:17 مجمع عمومی انجمن در سال 94 برگزار شد. http://iats.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 http://iats.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 ششم خرداد ماه سال جاری در ساخنمان شورای انجمن های علمی، مجمع عمومی انجمن علمی حمل و نقل هوایی برگزار و هیات مدیره جدید انتخاب گردید. 1394/03/16 - 16:56 وب سایت جدید انجمن علمی حمل و نقل هوایی راه اندازی شد http://iats.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=32 http://iats.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=32 وب سایت جدید انجمن علمی حمل و نقل هوایی راه اندازی شد 1394/01/15 - 12:11